Fakty i mity dotyczące elektrowni wiatrowych

Wiatr to ogólnie dostępne, odnawialne źródło energii. Energia ta jest czysta i bezemisyjna co wpływa na zmniejszenie szkodliwych substancji w atmosferze oraz gazów wywołujących efekt cieplarniany, poprzez ograniczenie ilości energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych.

Jednak w Polsce często problematyka budowy farm wiatrowych nadal wywołuje kontrowersje. Brak rzetelnej informacji oraz nagromadzenie mitów i uprzedzeń skutkuje wykształceniem skrajnie negatywnych poglądów, nie znajdujących odzwierciedlenia w faktach.

Jaka jest bezpieczna odległość umiejscowienia wiatraków od zabudowań?

W Niemczech, Danii zawiera się ona w przedziale od 400 m do 500 m. W Polsce przyjmuje się, że typowy dziś wiatrak powinien stać w odległości nie mniejszej niż 500 m od zabudowań, w których mieszkają ludzie. Turbiny wiatrowe projektowane są obecnie według przepisów dyrektywy maszynowej UE, nakazującej konstruktorom ograniczać hałas w miejscu jego powstania. W efekcie dzisiejsze nowoczesne maszyny mają zdecydowanie lepsze właściwości.

Jak duża jest turbina wiatrowa?

Współczesna turbina wiatrowa wykorzystywana na lądzie składa się z wieży o wysokości od 85 do 140 m oraz trzech łopat o długości ok. 45-65 m. A zatem turbina z łopatą w stanie wzniesienia ma łączną wysokość ok. 130 - 205 m.

Czy świat odchodzi od wiatraków?

Spotyka się głosy, że świat odchodzi od elektrowni wiatrowych. Nie jest to jednak prawdą. W niektórych krajach faktycznie spowalnia się ilość nowobudowanych farm, ale nie dlatego, że się od nich odchodzi, tylko dlatego, że wykorzystano już większość terenów, gdzie można było je stawiać. Natomiast w skali globalnej ilość mocy dostarczanej przez wiatraki przeżywa właśnie rozkwit. Świat stawia na eko energię z wiatru.

Czy elektrownie wiatrowe zagrażają ptakom?

Mówiąc o takim niebezpieczeństwie trzeba pamiętać, że o wiele większym zagrożeniem dla ptaków jest energetyka konwencjonalna czy po prostu zwierzęta. Parki wiatrowe stanowią przeszkodę na trasie przelotu ptaków jednak jako obiekty o dużej wysokości, w dodatku poruszające się, są widoczne dla ptaków, które z łatwością je omijają. Należy również pamiętać, że większość migracji ptaków odbywa się na wysokościach znacznie przekraczającymi 200 m, czyli zdecydowanie ponad pracującymi elektrowniami wiatrowymi. W celu minimalizacji wpływu elektrowni na środowisko naturalne, nie stawia się farm na trasie wędrówek ptaków, w zbyt bliskiej odległości od ich siedlisk i miejsc żerowania.

Czy turbiny wiatrowe hałasują?

Elektrownie wiatrowe, jak każde urządzenie techniczne, emituje dźwięk. Prawidłowo zlokalizowane elektrownie wiatrowe, dzięki zastosowaniu wielu rozwiązań służących ograniczaniu emisji dźwięku, nie są hałaśliwe. Praca elektrowni wiatrowych posadowionych w odległości kilkuset metrów od domostw nie jest w ogóle słyszalna. Uzyskanie zgody na realizacje inwestycji wymaga spełnienia normy w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji hałasu.

Czy elektrownie wiatrowe wpływają na krajobraz?

Elektrownie wiatrowe nie zanieczyszczają powietrza, gleby czy wody. Jako wysokie poruszające się urządzenia o kolorze kontrastowym w stosunku do tła nieba oraz powierzchni ziemi wpływają na krajobraz. Ocena wpływu projektowanych inwestycji na krajobraz jest jednak bardziej złożona niż samo stwierdzenie, że są one widoczne. Rozważany jest także wpływ na zmianę dotychczasowego charakteru otoczenia, który w dużej mierze zależy od osobistych upodobań i poglądów oceniającego. W większości turbiny postrzegane są jako nowoczesne, przyjazne środowisku instalacje, o prostym i jednocześnie wyrafinowanym kształcie. Oceniając wpływ elektrowni wiatrowych należy pamiętać, że alternatywą dla energii odnawialnej jest energia z konwencjonalnych źródeł, których wpływ na krajobraz jest nieporównywalnie większy.

Czy prąd pochodzący z elektrowni wiatrowej jest droższy?

Prąd z elektrowni wiatrowej kosztuje tyle samo co z każdego innego źródła. Dla zakładu energetycznego droższy jest jednak faktyczny koszt zakupu ze względu na tzw. „zielone certyfikaty” przyznawane odnawialnym źródłom energii. Pozwala to spełnić unijne wymagania związane z produkcją „czystej energii”, a tym samym unikanie płacenia kar przez zakłady energetyczne za emisję CO2, które składają się na cenę energii elektrycznej płaconej przez odbiorcę.