Lokalne społeczności

Kierując się najwyższymi standardami biznesowymi i etycznymi, Green Bear działa społecznie na wielu płaszczyznach. Większość z naszych działań skierowanych jest do lokalnych społeczności. W rejonie naszych projektów wspieramy wiele inicjatyw np. lokalnych szkół i Gminnych Ośrodków Kultury. Bierzemy aktywny udział w różnego rodzaju lokalnych wydarzeniach.
Działając na terenie danej Gminy staramy się być jej ważnym partnerem i uczestniczyć w jej życiu.