Jak to działa?

Jak zbudowana jest turbina?

Turbina wiatrowa4 1 5 8 3 7 9 2 6 10 11 12 13

Jak wytwarzana jest energia elektryczna z wiatru?

Ruch mas powietrza niesie ze sobą pewną ilość energii. Napotykając na swej drodze łopaty wirnika turbiny o specjalnym kształcie, wprawia je w ruch obrotowy. Wał napędowy połączony jest z przekładnią (chociaż stosowane są również konstrukcje bezprzekładniowe), która zwielokrotnia ilość obrotów. Dalej znajduje się generator zamieniający ruch obrotowy wału w energię elektryczną, która po dostosowaniu do wymaganych parametrów jest dostarczana do odbiorców końcowych za pośrednictwem sieci przesyłowych.

Ile energii produkuje jedna turbina?

Ilość energii produkowana przez turbinę wiatrową uzależniona jest od modelu i mocy zastosowanej maszyny oraz warunków wiatrowych występujących w danej lokalizacji. W polskich warunkach osiągalna i opłacalna średnia efektywność pracy elektrowni wiatrowych kształtuje się w zakresie ok. 30 - 40%. Oznacza to, że ilość energii wyprodukowanej rocznie przez jedną turbinę odpowiada jej pracy z maksymalną mocą przez ok. 30-40% czasu. Dla przykładu turbina o mocy 3 MW produkować będzie ok. 8 – 10,5 GWh energii elektrycznej rocznie, co pozwali zasilić ok. 4000 gospodarstw domowych.

Jak szybko obraca się śmigło?

W przypadku nowoczesnych turbin wiatrowych prędkość obrotowa śmigieł wynosi ok. 6 – 20 obrotów na minutę. Oznacza to, że jeden obrót trwa ok. od 3 do 10 sekund.

Co się dzieje gdy nie wieje wiatr?

Współczesne turbiny wiatrowe wyposażone są w nowoczesne systemy monitorowania i kontroli ich pracy. W przypadku gdy prędkość wiatru spada poniżej minimalnej (ok. 3 m/s), turbina przechodzi w stan czuwania monitorując panujące warunki atmosferyczne. Kiedy prędkość wiatru wzrośnie do odpowiedniego poziomu, maszyna automatycznie wznowi pracę i  tym samym produkcję energii elektrycznej.