Nowoczesne rozwiązania Nowoczesne rozwiązania

Nadzorujemy powstawanie farm wiatrowych na wszystkich etapach rozwoju – od pozwoleń administracyjnych, aż do realizacji projektu. Do budowy farm wiatrowych wykorzystujemy wyłącznie najnowsze technologie, pochodzące od najbardziej doświadczonych liderów w produkcji turbin wiatrowych na świecie.

Rozwój regionalny Rozwój regionalny

Energia wiatrowa to rozwój regionu, ponieważ generuje zyski dla lokalnej społeczności. W rejonach, w których powstały farmy wiatrowe, widoczny jest wzrost zamożności mieszkańców. Źródłem dodatkowych wpływów do budżetu gminy są podatki od inwestycji, CIT i PIT, a dla mieszkańców opłaty za dzierżawę.

Zdrowe podejście Zdrowe podejście

Farmy wiatrowe nie niosą ze sobą żadnych zagrożeń. Ludzie na całym świecie żyją w sąsiedztwie turbin wiatrowych bez żadnych konsekwencji zdrowotnych, ponieważ spełniają one nawet najbardziej restrykcyjne normy, np. dotyczące hałasu – z odległości 200 metrów są już niesłyszalne dla człowieka.

Ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> Ograniczenie emisji CO2

Farmy wiatrowe są czystym źródłem energii, nie zanieczyszczają środowiska i znacząco ograniczają emisję gazów cieplarnianych – jedna farma wiatrowa składająca się z 20 turbin zmniejsza emisję dwutlenku węgla, jaką w ciągu jednego roku wytwarza 27 000 samochodów!

Lokalne społeczności Lokalne społeczności

W rejonie farm wiatrowych prowadzane są też nowe inwestycje (remonty i budowa dróg, dofinansowanie szkół i nowych obiektów sportowych). Green Bear działając na terenie danej gminy stara uczestniczyć się w życiu lokalnej społeczności poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw.

Naturalne środowisko Naturalne środowisko

Średni okres planowania farmy wiatrowej wynosi od 5 do 7 lat. W tym czasie, na terenie planowanej inwestycji, wykonuje się roczne obserwacje zwierząt, głównie ptaków i nietoperzy, pomiary wiatru i ocenia się wpływ inwestycji na krajobraz, dlatego ryzyko negatywnego wpływu praktycznie nie istnieje.